Baku_S.Travel

Tel:+994 50-505-48-63-Whatsapp:+90 533-330 18 26    Tel:+994 12-566-46-17    tel:+994 50 574-55-55         bakustravel@mail.ru  facebook-Baku-S Travel  www.bakustravel.com  7/24 CALL CENTER +90 533 330 18 26

Baku_S.Travel

Tel:+994 50-505-48-63-Whatsapp:+90 533-330 18 26    Tel:+994 12-566-46-17    tel:+994 50 574-55-55         bakustravel@mail.ru  facebook-Baku-S Travel  www.bakustravel.com  7/24 CALL CENTER +90 533 330 18 26

Виноделие в Азербайджане — производство вина и выращивание винограда на территории Азербайджана.

Azərbaycanda şərabçılıq - şərab istehsalı və Azərbaycanda üzümçülük becərilməsi.

Wines in Azerbaijan - wine production and viticulture in Azerbaijan.

Henüz bir video klip yok

Kəlağayı — ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı ənəvi Azərbaycan qadın baş örtüyü. Azərbaycanın qərb zonasında kəlağayıya bəzən çarqat da deyilir!!!!

Шелковый платок - это четырехстороннее традиционное азербайджанское женское покрывало из шелковой ручки. Иногда это называют корой в западной зоне Азербайджана !!!!

The silk scarf is a four-sided traditional Azerbaijani feminine silk handle bedspread. Sometimes it is called the crust in the western zone of Azerbaijan !!!!

 

Azərbaycanda plovun 200 növü var və plov Azərbaycan və Özbək mətbəxinin şahı sayılır. Özbək plovu kök, soğan və digər məhsulların qarışığı ilə hazırlanır....

Piti - Azərbaycan və Türkiyəın milli yeməyi...

There are 200 kinds of plov in Azerbaijan, and the rice is considered as the master of Azerbaijani and Uzbek cuisine. Uzbek plov is made of blend of roots, onions and other products ....

Piti - The national dish of Azerbaijan and Turkey ...

В Азербайджане 200 видов плова, а рис считается мастером азербайджанской и узбекской кухни. Узбекский плов изготавливается из смеси корней, лука и других продуктов ....

Пити - национальное блюдо Азербайджана и Турции ...

Azərbaycan çayı-Azerbaycanda yetişdirilən müxtəlif çaydır. Çay istehsalının inkişafı əsasən Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda fərqlənir, burada çay fabrikləri Lənkəran, Astara, Masallı, Pensar və Maşxan kəndlərində yerləşir...

Bal — arılar tərəfindən bitkilərdən toplanan, çox güclü şəfaverici təsiri olan təbii qida...

Азербайджанский чай - это другой чай, выращиваемый в Азербайджане. Развитие производства чая в значительной степени отличается в Лянкяранско-Астаринском экономическом регионе, где чайные заводы расположены в селах Лянкяран, Астара, Масаллы, Пенсар и Машхан.

Мед - натуральная пища, которая обладает очень мощным целебным действием от растений пчелами ...

Azerbaijani tea is a different tea grown in Azerbaijan. The development of tea production is largely different in the Lankaran-Astara economic region where tea factories are located in Lankaran, Astara, Masalli, Pensar and Mashkhan villages.

Honey - natural food, which has a very powerful healing effect from the plants by bees ...

 

---BakuTravel şirkəti 2010-ci ildən etibarən öz fəaliyyətini bu günə kimi davam etdirir. Baku Travel korporativ turizm şirkəti qismində fəaliyyət göstərir. Şirkət öz müştərilərini mehmanxana, uçuşlar, transfer, əvvəlcədən sifariş, sığorta,viza ilə əlaqədar xidmətlər ilə təmin edir. Biz dünyanın istənilən yerə səyahət xidmətləri təklif edirik. Baku Travel stabil və dinamik inkşaf edən, özünə məxsus mütəxəsisləri ilə seçilən və hal hazırda yeni profillərdə irəlləyən bir şirkətdir. Bizim iş fəaliyyətimiz hər növ istirahət turları, aviabiletləri, individual və qrup şəklində turları və s. təşkil edir. Əgər siz səyahətə və istirahətə hazırlaşırsinizsa, bizə müraciət edin və biz Sizə optimal variantlarla hər nov turları seçərik. Biz dünyanın istənilən yerinə səyahət xidmətləri təklif edirik( Avrop, Russiya, Türkiya, Farry boor, Rent a car , Blue Cruise... Şirkətin yüksək ixtisaslı kadrların köməyi ilə sizə keyfiyyətli və optimal qiymətlərlə səyahət paketləri seçə bilərik. Bizim mütəxəsislər bir neçə variantlar təklif edib və sizin üçün ən uyğununu seçməyə kömək edəcəklər. Biz müştərilərimizi yüksək keyfiyyətli və professional xidmətlər ilə təmin edirik.

---BakuTravel работает с 2010 года. Baku Travel работает как корпоративная туристическая компания. Компания предоставляет своим клиентам проживание, перелеты, трансферы, предварительное бронирование, страхование, визовые услуги. Мы предлагаем туристические услуги в любую точку мира. Baku Travel - компания, которая стабилизировалась и динамично развивается, была выбрана собственными экспертами и в настоящее время продвигается в новых направлениях. Наша деловая деятельность включает в себя все виды туров отдыха, авиабилеты, индивидуальные и групповые туры и так далее. держит. Если вы готовы к поездке или отдыху, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы подберем для вас лучшие маршруты. Мы предлагаем туристические услуги в любую точку мира (Европа, Россия, Турция, Farry Boor, Прокат автомобилей, Blue Cruise ... С помощью высококвалифицированного персонала компании мы можем выбрать туристические пакеты по качеству и доступным ценам. и поможем выбрать наиболее подходящий для вас. Мы предоставляем нашим клиентам качественные и профессиональные услуги.

---BakuTravel has been operating since 2010. Baku Travel operates as a corporate travel company. The company provides its clients with accommodation, flights, transfers, advance booking, insurance, visa services. We offer travel services to anywhere in the world. Baku Travel - a company that has stabilized and is developing dynamically, was chosen by its own experts and is currently moving in new directions. Our business activities include all types of holiday tours, airfare, individual and group tours, and so on. holds If you are ready to travel or rest, please contact us and we will find the best routes for you. We offer travel services anywhere in the world (Europe, Russia, Turkey, Farry Boor, Car rental, Blue Cruise ... With the help of highly qualified staff we can choose travel packages for quality and affordable prices. And we will help you choose the most suitable for you. We provide our customers with quality and professional services.